کتابخانه یاس 📚

درباره بلاگ
کتابخانه یاس 📚

"کتابخانه یاس" بریده هایی است، از کتاب هایِ خوبی که خوانده ام! (ممکن است با تمامِ عقائدی که در کتابی عنوان میشود، موافق نباشم! و صرفا به دلیلِ خوب بودنِ اکثرِ مطالبِ کتاب، آن را معرفی کنم!)

+ من مسئولیتی در قبالِ تفکر و عقیده ی نویسندگان، خارج از دنیای کتاب ها ندارم!

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

به نام خدا

 

آپدیت هفتگی

 

+ 11 بهمن ماه 98، روز جمعه:

(دعای سیزدهم / از دعای آن حضرت علیه السّلام است در نیاز خواهی به درگاه خدای تعالی)

1 خدایا، ای نهایت درخواست حاجت ها.

 

+ 10 بهمن ماه 98، روز پنجشنبه:

16 من بر خویشتن جز از عذابِ تو نمی ترسم، که تنها از تو باید بیم داشت و تنها از تو باید آمرزش خواست. بر محمّد و خاندانش درود فرست و نیازم را برآور و خواسته ام را برسان و گناهم را ببخشای و مرا از ترس در امان دار، که تو بر هر کاری توانایی و این همه بر تو آسان است. چنین باد ای پروردگار هستی ها.

 

+ 9 بهمن ماه 98، روز چهارشنبه:

15 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و گناه آنچه را بر من واجب کرده ای، بر من ببخشای، و مرا از کیفری که سزاوارِ آنم، بِرَهان، و از آنچه گناهکاران از آن می هراسند، آسوده بدار؛ زیرا تو بر چشم پوشی از گناه توانایی، و تنها به تو امیدِ خطاپوشی هست، و همگان تو را به وصف آمرزش می شناسند. خواسته ی خویش را تنها از تو می خواهم که گناهم را جز تو آمرزنده ای نیست. هرگز، هرگز!

 

+ 8 بهمن ماه 98، روز سه شنبه:

14 خدایا من از گردن کشی در برابرِ تو بیزاری می جویم و از پافشاری بر گناه به تو پناه می برم و از هر کوتاهی که کرده ام آمرزش می طلبم و بر آن کار که در آن فرو مانم از تو یاری می خواهم.

 

+ 7 بهمن ماه 98، روز دوشنبه:

13 می داند که آمرزش گناهان بزرگ، پیش تو کار سختی نیست، و درگذشتن از خطاهای سنگین بر تو دشوار نباشد، و بردباری در برابر تباهکاریِ آشکار ما تو را به زحمت نیندازد، و محبوب ترین بندگان تو آن کس است که در برابرِ تو سرکشی نکند و از پافشاری بر گناه بپرهیزد و پیوسته از تو آمرزش خواهد.

 

+ 6 بهمن ماه 98، روز یکشنبه:

12 من اینک به سوی تو برمی گردم؛ همچون کسی که از گذشته ی خود سخت پشیمان است و از بار گران معصیتی که بر دوش دارد، هراسان است، و از آنچه گرفتار آن شده، شرمسار و دل نگران است.

 

+ 5 بهمن ماه 98، روز شنبه:

11 من آن گهنکارترین گنهکارانی نیستم که آمرزیده ای؛ من از نکوهیده ترین کسانی نیستم که از تو پوزش خواسته اند و پذیرفته ای؛ و از ستمکارترین ستمکارانی نیستم که رو به سوی تو آورده اند و تو نیز [با رحمت خود] به ایشان رو کرده ای.

 

+ 4 بهمن ماه 98، روز جمعه:

10 ای آن که با گذشت نیکوی خود بر آفریدگان منّت نهاده ای. ای آن که بندگانت را به پذیرش توبه عادت داده ای و با توبه تبهکارانشان را به راه آورده ای. ای آن که به اندک کارِ نیک ایشان خرسند شوی و آن کار کم را پاداش بسیار دهی. ای آن که اجابت دعای بندگان را ضامن شده ای و با فضل و بخشش خود، به آنان پاداش نیک وعده فرموده ای.

 

+ 3 بهمن ماه 98، روز پنجشنبه:

9 از فروتنی بسیار و سر به زیر افکندن در پیشگاه تو قامتش خم گردیده و ترس از تو پاهایش را به لرزه در آورده و گونه هایش خیسِ اشک است، و در این حال، تو را می خواند که: ای مهربان ترین مهربانان، و ای مهربان ترین کسی که رحمت خواهان پیاپی سوی تو آیند و ای نزدیک تر کسی که مغفرت طلبان به تو نزدیک شوند و پیرامونِ تو گردش کنند. ای آن که بخشش تو از انتقامت بیش تر، و خشنودی تو از خشمت افزون تر است.

 

+ 2 بهمن ماه 98، روز چهارشنبه:

8 همان که گناهانش بزرگ و بزرگ تر شده و روزگار عمرش پشت کرده و سپری شده و چندان که می نگرد، زمان کار کردنش به سر آمده و زندگی اش رو به پایان نهاده است، و به یقین می داند که پناهی جز تو ندارد و از عذاب تو گریختن نتواند. پس با توبه روی به درگاهت آورده و آن را برای تو خالص گردانیده و با دلی پاک و پاکیزه در پیشگاهت ایستاده و با صدایی آرام و دگرگون تو را می خواند.

 

+ 1 بهمن ماه 98، روز سه شنبه:

7 ای خداوند پاک، از تو ناامید نخواهم شد، زیرا دَرِ بازگشت به سوی خود را به رویم گشوده ای. پس به درگاهت می نالم، چونان بنده ای ذلیل که بر خود ستم کرده و حُرمت پروردگارِ خود را شکسته است؛

 

+ 30 دی ماه 98، روز دوشنبه:

6 ای معبودِ من، آیا اقرارم به کارهای ناپسند در پیشگاه تو، مرا سود می دهد؟ و اعترافم به زشتکاری ها مرا از عذاب تو نجات می بخشد؟ یا در همین حال که هستم خشمِ خود را بر من واجب کرده ای، و هم اکنون که تو را می خوانم غضب خود را دامنگیرم ساخته ای؟

 

+ 29 دی ماه 98، روز یکشنبه:

5 اعتراف می کنم که در هنگام احسانِ تو جز خودداری از نافرمانی تو کاری نکرده ام، حال آن که هیچ گاه از نعمت های تو بی بهره نبوده ام.

 

+ 28 دی ماه 98، روز شنبه:

4 اینک ای معبود من، این منم که بر درگاه عزّتِ تو همچون بنده ای فرمانبردار و خوار ایستاده ام، و همچون بینوایی عیالوار، شرمسارانه دستِ خواهش دراز کرده ام.

 

+ 27 دی ماه 98، روز جمعه:

3 امّا بخشش و نیکی بسیار تو به کسی که روی به درگاهت آورَد و با خوش بینی به سوی تو آید، مرا به گفتن خواسته ام برمی انگیزد؛ چرا که هر احسانِ تو از سر تَفضّل است، و هر نعمتِ تو بی سابقه ی استحقاق.

 

+ 26 دی ماه 98، روز پنجشنبه:

2 فرمانی که داده ای و من در عمل به آن کندی کرده ام، کاری که مرا از آن بازداشته ای و من به انجام دادنِ آن شتاب ورزیده ام، نعمتی که به من ارزانی داشته ای و من در سپاس آن کوتاهی نموده ام، سه چیزی هستند که مرا بازمی دارند.

 

+ 25 دی ماه 98، روز چهارشنبه:

(دعای دوازدهم / از دعای آن حضرت علیه السلام است در اعتراف به گناه و درخواست توبه و بازگشت به خدای تعالی)

1 خدایا، سه چیز مرا بازمی دارد از این که خواسته ی خود را با تو در میان گذارم، و یک چیز مرا بر آن وامی دارد.

 

+ 24 دی ماه 98، روز سه شنبه:

5 تنها تویی که با هر کس تو را بخواند، مهر می ورزی، و به هر کس که تو را ندا دهد، جواب می گویی.

 

+ 23 دی ماه 98، روز دوشنبه:

4 و در آن روز که از رازهای پنهان بندگانت پرده برمی داری، پیش چشمِ همگان، پرده از گناهانِ ما برنداری.

 

+ 22 دی ماه 98، روز یکشنبه:

3 چون روزهای زندگی ما سپری شود و مدّت عمر ما به سر آید و فراخوانِ تو ما را فراخوانَد – همان که از اجابتش چاره و گریزی نیست – بر محمّد و خاندانش درود فرست و چنان کن که آنچه فرشتگانِ نویسنده برای ما رقم می زنند، به توبه ای مقبول خاتمه یابد، تا پس از آن ما را به سبب گناهی که کرده ایم و نافرمانی ای که بدان آلوده گشته ایم، باز نداری،

 

+ 21 دی ماه 98، روز شنبه:

2 اگر برای ما فراغتی مقدّر کرده ای، آن را فراغتی بی گزند و سالم قرار ده که وبال نیاورد و دل هایمان را نمیراند، تا فرشتگانی که گناهان ما را می نویسند، با کارنامه ای سفید و تهی از تیرگی های گناه از پیش ما به سوی تو برگردند، و فرشتگانی که کارهای نیک ما را می نویسند، شادمان از آنچه در کارنامه ی ما نوشته اند، پیش تو آیند.

 

+ 20 دی ماه 98، روز جمعه:

(دعای یازدهم / از دعای آن حضرت علیه السلام است در عاقبت به خیری)

1 ای آن که یاد تو یادآورانت را مایه بزرگی، و ای آن که سپاس تو سپاسگزارانت را سبب رستگاری، و ای آن که فرمانبرداریِ تو مطیعان را عین رهایی است، بر محمّد و خاندانش درود فرست؛ و با یاد خود، دل های ما را از هر یاد دیگری بپرداز؛ و با سپاس خود، زبان های ما را از هر سپاس دیگر، و با فرمانبرداری خود، اعضای ما را از فرمانبرداری دیگران بازدار.

 

+ 19 دی ماه 98، روز پنجشنبه:

6 خدایا، آن دم که از شیطان فرمانبری کردیم و از تو نافرمانی، شیطان به شادی پرداخت. پس بر محمّد و خاندانش درود فرست، و اینک که ما او را برای خاطر تو رها کرده و به سویت آمده ایم، دیگر به گناه کردن ما شادمانش مکن.

 

+ 18 دی ماه 98، روز چهارشنبه:

5 خواستِ تو را سزاوارتر، و بزرگیِ تو را شایسته تر آن است که بر کسی که از رحمت تو می خواهد، رحمت آوری، و آن کس را که از تو یاری طلبد، فریادرس باشی. پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور، و اکنون که خویشتن را بر آستان تو افکنده ایم، بی نیازمان فرما.

 

+ 17 دی ماه 98، روز سه شنبه:

4 با چنین حال نومیدی، از آستان تو پیش که رَویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا، تو منزّهی، و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای، و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای.

 

+ 16 دی ماه 98، روز دوشنبه:

3 ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگانِ تو در پیشگاه توایم، و من از همه به تو محتاج ترم. پس به توانگریِ خویش، تهی دستی ما را چاره ای ساز و احسانِ خویش را از ما دریغ مدار آن گونه که نومید گردیم؛ که اگر چنین کنی، آن کس که از تو نیک بختی خواسته، بدبخت شود، و آن کس که از احسانِ تو چشم بخشش داشته، تهی دست مانَد.

 

+ 15 دی ماه 98، روز یکشنبه:

2 بر ما منّت گذار و بخشش خود را بر ما آسان کن. و به گذشت خود ما را از عذاب خود در پناه آر که ما را طاقت عدل تو نیست، و بی بخشایش تو هیچ یک از ما را امید نجات نباشد.

 

+ 14 دی ماه 98، روز شنبه:

(دعای دهم / از دعای آن حضرت علیه السّلام است در پناه بردن به خدای تعالی)

1 خدایا، اگر اراده کنی که ما را بیامرزی، این آمرزش نتیجه ی فضل توست، و اگر خواستِ تو کیفر دادنِ ما باشد، این کیفر هم از عدالت توست.

 

+ 13 دی ماه 98، روز جمعه:

7 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و چنان کن که رازهای دلِ ما و جنبش های اندام ما و نگریستن های چشم ما و گفتارهای زبان ما وسیله ی دریافت ثواب تو باشند، تا هیچ کار نیکی که شایسته ی پاداش توست، از دستِ ما نرود، و هیچ کارِ زشتی که عقوبت تو را در پی دارد، روی دست ما نمانَد.

 

+ 12 دی ماه 98، روز پنج شنبه:

6 پس ما را به توفیق خود مدد فرما، و به راه راستِ خود استواری ده، و چشمِ دل های ما را از دیدن آنچه دوست نمی داری کور گردان، و چنان کن که نافرمانی تو به هیچ یک از جوارح ما راه نیابد.

 

+ 11 دی ماه 98، روز چهارشنبه:

5 خدایا، تو ما را از ناتوانی آفریده ای و بنیاد ما را بر سستی نهاده ای، و از آبی پست و بی مقدار، هستی ما را آغاز کرده ای. اینک ما را هیچ جنبشی نیست مگر به نیروی تو، و هیچ نیرویی نیست مگر به یاری کردن تو.

 

+ 10 دی ماه 98، روز سه شنبه:

4 و در این کارها، نفس های ما را به اختیارمان وامگذار؛ زیرا نفس، اگر توفیق تو نباشد، باطل را برمی گزیند، و اگر رحمتِ تو او را درنیابد، به بدی فرمان می دهد.

 

+ 9 دی ماه 98، روز دوشنبه:

3 و هرگاه آهنگ دو کار کرده باشیم که یکی خشنودی تو را به همراه دارد و دیگری به خشمت می آورَد، ما را به آن کار که خشنودی تو در آن است گرایش ده، و نیروی ما را در انجام دادنِ آنچه سبب خشمِ توست، ناتوان گردان.

 

+ 8 دی ماه 98، روز یکشنبه:

2 خدایا، آن جا که به ناچار یا دین ما کاستی می گیرد یا دنیای ما، کاستی را در آن قرار ده که زودگذر است، و بازگشت ما را به سوی آن که پایدارتر است.

 

+ 7 دی ماه 98، روز شنبه:

(دعای نهم / از دعای آن حضرت علیه السلام است در اشتیاق به آمرزش خواهی از خدای تعالی)

1 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به سوی توبه ای که محبوب توست برگردان، و از پافشاری بر آنچه نمی پسندی به دور دار.

 

+ 6 دی ماه 98، روز جمعه:

10 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و به رحمتِ خود، من و همه ی مردان و زنان باایمان را از آنچه گفته شد، در امان دار، ای مهربان ترین مهربانان.

 

+ 5 دی ماه 98، روز پنج شنبه:

9 به تو پناه می بریم از بزرگ ترین حسرت، و سنگین ترین ناگواری و بدترین تیره بختی، و بدسرانجامی، و ناامیدی از پاداش نیک، و فرود آمدن عذاب.

 

+ 4 دی ماه 98، روز چهارشنبه:

8 به تو پناه می بریم از سرزنش دشمنان، و نیازمندی به همانندان خود، و زندگی در سختی، و مردن بی توشه ی آخرت.

 

+ 3 دی ماه 98، روز سه شنبه:

7 به تو پناه می بریم از اسراف کردن و نیافتن روزی به مقدار نیاز.

 

+ 2 دی ماه 98، روز دوشنبه:

6 به تو پناه می بریم از بدسرشتی و ناچیز شمردنِ گناهانِ کوچک و این که شیطان بر ما چیره شود، یا روزگار ما را بیچاره و تیره روز گرداند و یا پادشاهی بر ما ستم ورزد.

 

+ 1 دی ماه 98، روز یکشنبه:

5 و به تو پناه می بریم از این که در دل خیال فریب کسی را بپروریم و شیفته ی کردار خود شویم و آرزوهای دور و دراز کنیم.

 

+ 30 آذر ماه 98، روز شنبه:

4 خدایا، به تو پناه می بریم از یاری کردن ستمگر و تنها گذاشتن ستم دیده و درخواستِ چیزی که حقّ ما نیست و ندانسته سخن گفتن در جایی که علم و دانش باید.

 

+ 29 آذر ماه 98، روز جمعه:

3 پناه می برم به تو از فخر نمودن توانگران و خوار شمردن درویشان و بدرفتاری با زیردستان و ناسپاسی در حقّ آن کس که به ما نیکی کرده است.

 

+ 28 آذر ماه 98، روز پنجشنبه:

2 و پیروی هوای نفس، و سرپیچی از راه راست، و فرو رفتن در خواب غفلت، و کوششِ بیش از نیاز، و برگزیدن باطل به جای حق، و پافشاری بر گناه، و کوچک شمردن خطا، و بزرگ داشتن طاعت.

 

+ 27 آذر ماه 98، روز چهارشنبه:

(دعای هشتم / از دعای آن حضرت علیه السلام است در پناه بردن به خدا از امور ناپسند و اخلاق زشت و کارهای بد)

1 خدایا، پناه می برم به تو از شورِ آزمندی، و تندیِ خشم، و چیرگی حسد، و کم طاقتی و ناخرسندی از روزی مقدّر، و تندخویی و زیاده روی در لذّت جویی، و پافشاری بر باطل،

 

+ 26 آذر ماه 98، روز سه شنبه:

10 ای پروردگارِ من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بی طاقتم و جانم از تحمّل آن اندوه که نصیبم شده، آکنده است؛ و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمده ام دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته ی آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.

 

+ 25 آذر ماه 98، روز دوشنبه:

9 و مرا به سبب گرفتاری، از انجام دادنِ واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.

 

+ 24 آذر ماه 98، روز یکشنبه:

8 پس بر محمّد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسانِ خویش دَرِ آسایش به روی من بگشا، و به نیروی خود سختیِ اندوهم را در هم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام، به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواسته ام، شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود، رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نِه،

 

+ 23 آذر ماه 98، روز شنبه:

7 آنچه تو بر من وارد آورده ای، هیچ کس باز نَبَرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده ای، هیچ کس برنگرداند. دری را که تو بسته باشی، کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی، کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی، هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی، کسی مدد نرساند.

 

+ 22 آذر ماه 98، روز جمعه:

6 این همه را تو به نیروی خویش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.

 

+ 21 آذر ماه 98، روز پنجشنبه:

5 ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینی اش مرا به زانو درآورده است، و به دردی گرفتار آمده ام که با آن مدارا نتوانم کرد.

 

+ 20 آذر ماه 98، روز چهارشنبه:

4 تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش، و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما برنگردد مگر تو آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.

 

+ 19 آذر ماه 98، روز سه شنبه:

3 و خواستِ تو را، بی آن که بگویی، فرمان برند، و از آنچه خواستِ تو نیست، بی آن که بگویی، رو بگردانند.

 

+ 18 آذر ماه 98، روز دوشنبه:

2 سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. به قدرت تو قضا به انجام رسد، و چیزها، به اراده ی تو موجود شوند،

 

+ 17 آذر ماه 98، روز یکشنبه:

(دعای هفتم / از دعای آن حضرت علیه السلام است آنگاه که امر مهمی برایشان پیش می آمد یا کار دشواری حادث می شد و هنگام سختی)

1 ای آن که گرهِ کارهای فروبسته به سر انگشت تو گشوده می شود، و ای آن که سختیِ دشواری ها با تو آسان می گردد، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.

 

+ 16 آذر ماه 98، روز شنبه:

24 بی گمان، این تویی که نعمت های سترگ می بخشی و گناهان بزرگ را می آمرزی، و تو از هر مهربانی مهربان تری. پس بر محمّد و خاندانش که پاکان و پاکیزگان و نیکانِ برگزیده اند، درود فرست.

 

+ 15 آذر ماه 98، روز جمعه:

23 خدایا، اینک بر محمّد و خاندانش درود فرست، بیش از آنچه بر یکی از آفریدگان خود فرستاده ای، و از سوی ما بهترین چیزی را که به یکی از بندگانت داده ای، به او عطا فرما، و برترین پاداشی را که به پیامبران خود از سوی مردمشان ارزانی داشته ای، به او ارزانی کن.

 

+ 14 آذر ماه 98، روز پنجشنبه:

22 شهادت می دهم که محمّد بنده ی تو و فرستاده ی تو و برگزیده ی آفریدگانِ توست. رسالت خویش بدو سپردی و او به خوبی از عهده ی آن برآمده، و فرمانش دادی که خیرخواهی امّت کند، و او همان کرد.

 

+ 13 آذر ماه 98، روز چهارشنبه:

21 خدایا، تو را گواه می گیرم، و گواهی تو ما را بس است. و آسمان و زمینِ تو را و فرشتگانت را که در آن دو مسکن داده ای و همه ی آفریدگانت را در این روز و این ساعت و این جایگاه گواه می گیرم که من شهادت می دهم، تو آن خدایی هستی که جز او خدایی نیست، به پا دارنده ی عدالت، در داوری دادگر، بر بندگان مهربان، فرمانروای جهان و دلسوز همه ی آفریدگان هستی.

 

+ 12 آذر ماه 98، روز سه شنبه:

20 و ما را از پسندیده ترین بندگانی قرار ده که شب و روز بر آنان گذشته است، و از سپاسگزارترینشان در برابر نعمت هایی که عطا کرده ای، و از پایدارترین ایشان در عمل به آیین تو، و از خوددارترین آنان در برابر آنچه از آن دورشان داشته ای.

 

+ 11 آذر ماه 98، روز دوشنبه:

19 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و این روز را فرخنده ترین روزی قرار ده که تا حال دیده ایم، و نیکوترین همدمی که با وی بوده ایم، و بهترین وقتی که در آن به سر برده ایم،

 

+ 10 آذر ماه 98، روز یکشنبه:

18 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را در این روز و شب، و در همه روز، موفّق گردان که نیکی کنیم و از بدی بپرهیزیم و نعمت ها را سپاس گوییم، و پیرو سنّت ها باشیم و بدعت ها را کنار نهیم، و به کارهای پسندیده فرمان دهیم، و از ناپسندی ها باز داریم، و اسلام را پاسداری کنیم، و از باطل بکاهیم و آن را کوچک شماریم، و حق را یاری دهیم و آن را گرامی بداریم، و گمراه را به راه آوریم، و ناتوان را مدد رسانیم، و ستم دیده را فریادرس باشیم.

 

+ 9 آذر ماه 98، روز شنبه:

17 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از پیش رو و پشت سر، و از راست و چپ، و از همه سو، نگهبان باش؛ آن گونه که از گناه در امان مانیم و به فرمانبرداری تو راه یابیم، و این همه، در راه محبّت تو باشد.

 

+ 8 آذر ماه 98، روز جمعه:

16 خدایا، در همه ی ساعاتِ این روز، از سوی بندگانت برای ما بهره ای نیک، و از سپاسگزاری نصیبی عنایت فرما، و از جمله ی فرشتگانت گواهی راستین بر ما بگمار.

 

+ 7 آذر ماه 98، روز پنجشنبه:

15 خدایا، رنجِ نوشتنِ کارهای بد را از فرشتگان بزرگواری که کارهای ما را می نویسند، بردار، و کارنامه های ما را از نیکی ها پُر ساز، و زشتکاری هایمان را وسیله ی بی آبرویی نزد فرشتگان قرار مده.

 

+ 6 آذر ماه 98، روز چهارشنبه:

14 و در این روز، نیکی های فراوان به ما عطا فرما و ما را از گناهان به دور دار. بامداد و شامگاهش را برای ما از سپاس و ستایش و پاداش و ذخیره ی آن جهان و بخشش و نیکی آکنده ساز.

 

+ 5 آذر ماه 98، روز سه شنبه:

13 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و روزی مان کن که به شایستگی با چنین روزی همراه گردیم، و مگذار از آن جدا شویم در حالی که گناهی کوچک یا بزرگ از ما سر زده باشد.

 

+ 4 آذر ماه 98، روز دوشنبه:

12 این روز، روزی نو و بر ما گواهی آماده است. اگر نیکی کنیم، با سپاس و ستایش ما را بدرود گوید، و اگر بدی کنیم، با نکوهش از ما جدا گردد.

 

+ 3 آذر ماه 98، روز یکشنبه:

11 ما را هیچ کاری نیست جز آنچه تو فرموده ای، و هیچ بهره ی نیکی نداریم جز آنچه تو بخشیده ای.

 

+ 2 آذر ماه 98، روز شنبه:

10 خود را در پنجه ی قدرت تو یافتیم. همه از آن تو و در قلمرو فرمانروایی توایم. خواست و اراده ی تو ما را در بر گرفته، و هر چه می کنیم، به فرمان تو و در سایه ی تدبیر توست.

 

+ 1 آذر ماه 98، روز جمعه:

9 ما و همه چیزها، جملگی، چون به خود آمدیم، خویشتن را از آن تو دیدیم؛ آسمان و زمین و آنچه در آن دو پراکنده ساختی، آرمیده و جنبنده، ایستاده و رونده، و هر چه در هواست، و هر چه زیر زمین است.

 

+ 30 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

8 خدایا، ستایش برای توست که پرده ی تاریک شب را به روشنایی صبحگاهان شکافتی و ما را از فروغ روز برخوردار کردی و جاهای جُستنِ روزی را نشانمان دادی و از آسیب پیشامدهای ناگوار در امان داشتی.

 

+ 29 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

7 و خداوند بدین وسیله، کارشان را سامان می دهد و کردارشان را می آزماید و می نگرد که در هنگامه های فرمانبرداری از او و به جا آوردن واجبات و فرمان هایش چگونه اند، تا بدکاران را کیفر بد رساند و نیکان را پاداش نیک دهد.

 

+ 28 آبان ماه 98، روز سه شنبه:

6 و روز را برای آنان پدید آورد تا در روشنایی اش فضل و بخشش او را جست و جو و وسیله ی روزی جستن را فراهم نمایند و در زمینِ خدا به تکاپو درآیند تا از نعمت های این جهان بهره مند شوند و سعادت آن جهان را دریابند.

 

+ 27 آبان ماه 98، روز دوشنبه:

5 پس شب را برای آنان بیافرید تا در آن از تلاش های سخت و اعمال رنج آور بیاسایند، و آن را همچون پوششی گردانید تا در آن به خواب راحت روند و با آن به آسایش و نیرو رسند و از لذّتِ شبانگاهی برخوردار شوند.

 

+ 26 آبان ماه 98، روز یکشنبه:

4 از هر یک از آن دو می کاهد و بر دیگری می افزاید، و آن گاه آنچه را کاسته، بازمی گرداند تا روزیِ بندگان و مایه ی پرورش ایشان که مقدّر شده، فراهم آید.

 

+ 25 آبان ماه 98، روز شنبه:

3 و برای هر یک اندازه و زمانی حساب شده قرار داد.

 

+ 24 آبان ماه 98، روز جمعه:

2 و به نیروی خود میان آن دو تفاوت نهاد،

 

+ 23 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

(دعای ششم / از دعای آن حضرت علیه السّلام است در بامداد و شامگاه)

1 ستایش برای خداست که به نیروی خود شب و روز را پدید آورد،

 

+ 22 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

15 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که [مردم را] به سوی تو فرا می خوانند، و آنان را به راه تو رهبری می کنند، و ما را از ویژه ترین بندگانِ ویژه ی درگاه خود گردان، ای مهربان ترینِ مهربانان.

 

+ 21 آبان ماه 98، روز سه شنبه:

14 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و سلامت دل های ما را در یادکردِ بزرگی خود قرار ده، و آسایش بدن های ما را در سپاسگزاری نعمتِ خویش، و گویایی زبان های ما را در وصف آنچه به ما داده ای.

 

+ 20 آبان ماه 98، روز دوشنبه:

13 پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به عزّت خویش از گزند بندگانت در امان دار، و با بخشش خود، از غیر خودت بی نیاز گردان، و در پرتو هدایتِ خویش، ما را به راه حق انداز.

 

+ 19 آبان ماه 98، روز یکشنبه:

12 خدایا، هر کس که تو یاری اش کنی، یاری نکردن دیگران زیانش ندهد، و هر کس که تو عطایش بخشی، تنگ چشمی دیگران از او نکاهد، و هر کس هدایتش به دست تو باشد، فریب گمراهان پای او را نلغزاند.

 

+ 18 آبان ماه 98، روز شنبه:

11 خدایا، توانگران از نیروی تو توانگری دارند، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و خود ما را توانگر ساز. بخشندگان از فراوانی بخشش تو می بخشند، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و خود به ما بخشش کن. هدایت یافتگان در پرتوِ نور تو هدایت می یابند، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و خود ما را هدایت فرما.

 

+ 17 آبان ماه 98، روز جمعه:

10 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از ناگواری های سخت روزگار و گزندِ دام های شیطان و خشمناکیِ سلطان کفایت کن.

 

+ 16 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

9 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از خشم خود نگاه دار و در پناه خود بدار و به سوی خود راه نمای و از خود دور مفرمای؛ زیرا هر کس که تو او را در پناه خود آری، به سلامت مانَد، و هر کس که تو او را راه بنمایی، دانا شود، و هر کس که تو او را به خویش نزدیک کنی، بهره مند گردد.

 

+ 15 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

8 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و کارها را چنان تدبیر کن که به سود ما باشد، نه به زیان ما، و چنان مکر و ترفند نما که به سود ما باشد، نه به زیان ما. ما را به پیروزی رسان و آن را از ما بازمَسِتان.

 

+ 14 آبان ماه 98، روز سه شنبه:

7 خدایا، ما را به لطفِ بخشش خود، از بخشش بخشندگان بی نیاز گردان، و با پیوند خویش، ما را از هراس پیوند بریدن دیگران دور ساز، تا با وجود بخشش تو، در هیچکس طمع نکنیم، و با وجود احسان تو، از تنگ چشمیِ ایشان به هراس نیاییم.

 

+ 13 آبان ماه 98، روز دوشنبه:

6 ای آن که خبرهای پنهان پیش تو آشکار است، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود رسوا مکن.

 

+ 12 آبان ماه 98، روز یکشنبه:

5 ای آن که در برابر بزرگیِ تو هر بزرگ دیگری ناچیز است، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود گرامی دار.

 

+ 11 آبان ماه 98، روز شنبه:

4 ای آن که دیده ها همه از دیدنت فرو مانند، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به آستان قرب خود نزدیک نما.

 

+ 10 آبان ماه 98، روز جمعه:

3 ای آن که گنجینه های رحمتت به آخر نرسد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از رحمت خود بهره ای عطا فرما.

 

+ 9 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

2 ای آن که مدّت فرمانروایی تو بی نهایت است، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از بند انتقام خود رهایی بخش.

 

+ 8 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

(دعای پنجم / از دعای آن حضرت علیه السّلام است برای خود و دوستدارانش)

1 ای آن که شگفتی های بزرگی تو را پایانی نیست، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از گمراهی در شناخت عظمت خود بازدار.

 

+ 7 آبان ماه 98، روز سه شنبه:

19 و به جایگاه امن و آسایش پرهیزگاران رهسپار گردانی.

 

+ 6 آبان ماه 98، روز دوشنبه:

18 و ایشان را از رویدادهای وحشت زای قیامت و آتشِ طاقت سوز دوزخ و بسیار ماندن در آن، به سلامت داری،

 

+ 5 آبان ماه 98، روز یکشنبه:

17 و سختی و اندوه روز جان کندن را بر آنان آسان کنی،

 

+ 4 آبان ماه 98، روز شنبه:

16 چنان کنی که تو را بخوانند و از تو بخواهند و از تو بیم داشته باشند، و به خوشی های زودگذر این جهان بی علاقه شان سازی، و شوق کار کردن برای آن جهان، و آمادگی برای بعد از مرگ را در دلشان اندازی،

 

+ 3 آبان ماه 98، روز جمعه:

15 درودی که با آن امید به خود را در دلِ ایشان پدید آوری تا به آنچه نزد توست دل بدهند، و از آنچه در دست دیگر بندگان است، دل بردارند و به آن بدگمان نشوند.

 

+ 2 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

14 درودی که با آن ایشان را از نافرمانی خود بازداری، و باغ های بهشت را به رویشان بگشایی، و از نیرنگِ شیطان نگاهشان داری، و در هر کار نیک که از تو مدد خواهند، یاری شان کنی، و از حادثه های روز و شب، جز آنچه خیرشان در آن است، در امان داری؛

 

+ 1 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

13 خدایا، بر تابعان (تابعان، جمع تابعی، در اصطلاح علم حدیث به کسانی گفته می شود که پیامبر و زمان او را درک نکرده اند، ولی در زمانِ اصحاب آن حضرت بوده اند و ایشان را به چشم خود دیده اند.) و زنان و فرزندانشان و هر یک از ایشان که از تو فرمانبری کند، از امروز تا روز واپسین درود فرست؛

 

+ 30 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

12 بلکه پشتیبان و یاور آنان بودند؛ همچون ایشان دینداری کردند در مسیر هدایت ایشان گام برداشتند، با آنان موافقت نموده، متهم شان نساختند و به آنچه از ایشان رسیده بود، بدگمان نشدند.

 

+ 29 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

11 هیچ تردیدی اندیشه و بینش آنان را به بیراه نبرد، و هیچ شکی در دلشان پدید نیامد تا ایشان را در پیروی از آثار و نشانه های تابناک هدایت آن یاران بازدارد،

 

+ 28 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

10 گروهی که رهروِ یاران رسول شدند و در پی هدف ایشان به راه افتادند و مانند آنان زندگی کردند؛

 

+ 27 مهر ماه 98، روز شنبه:

9 خدایا، بهترین پاداش خود را به آن گروه رسان که در نیکوکاری پیرو یاران محمّد بودند؛ همانان که می گفتند: «ای پروردگار ما، ما را و برادرانِ ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز»؛

 

+ 26 مهر ماه 98، روز جمعه:

8 و به آنان که دیار خویش را رها کردند و از زندگی راحت جدا شدند و به سختی در افتادند، پاداش نیک عطا فرما. نیز آن گروه از ستم دیدگان را که در راه یاری دین خود بر شمارشان افزوده ای، چنان پاداشی ده.

 

+ 25 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

7 اینک، خدایا، آنچه را آنان برای تو و در راه تو از دست نهادند، از چشمِ عنایت خود دور مدار و به خشنودی خود خشنودشان ساز؛ چون مردم را به پیروی از دین تو گرد آوردند و در فراخواندن مردم به سوی تو، با فرستاده ات هم آواز و همراه شدند.

 

+ 24 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

6 و کسانی که چون به ریسمانِ دعوت او چنگ زدند، خاندان و قبیله شان از آنان دور شدند، و آن گاه که در سایه ی پیوند او آرمیدند، خویشان و بستگان پیوند از ایشان بریدند.

 

+ 23 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

5 و یاد کن از کسانی که دل هاشان در گرو محبّت او بود و در بازار مودّت او به تجارتی دل بسته بودند که زیان و کسادی در آن راه نداشت،

 

+ 22 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

4 آن گاه برای آشکار کردن دعوت او، از زن و فرزندانِ خویش بریدند و با پدران و پسرانِ خود در راه استقرار نبوت او جنگیدند و سرانجام، به برکتِ وجودش پیروز شدند.

 

+ 21 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

3 خدایا، یارانِ محمّد را یاد کن؛ به ویژه آنان که حقِّ با او بودن را به نیکی ادا کردند، و در یاری اش به خوبی کوشیدند، و او را مدد رسانیدند و به دیدارش شتافتند، و در پذیرش دعوت او بر یکدیگر پیشی گرفتند، و چون پیامبر دلایلِ روشن رسالتِ خود را به آنان گفت، به گوش جان پذیرا گشتند.

 

+ 20 مهر ماه 98، روز شنبه:

2 و در هر زمان، از دوران آدم تا محمّد صلی الله علیه و آله چون پیامبرانی فرستادی و راهنمایانی برانگیختی که پیشوایان هدایت بودند، و رهبرانِ اهل پرهیزگاری – که بر همه شان سلام و درود باد – به سبب حقایق ایمان و از سَرِ شوق به پیامبران رو کردند.

 

+ 19 مهر ماه 98، روز جمعه:

(دعای چهارم / از دعای آن حضرت علیه السلام است در درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگان ایشان)

1 خدایا، به آمرزش و خشنودی خود، مردم روی زمین را یاد کن؛ آنان که پیرو پیامبران بودند و هنگامی که دشمنان رسالت آن فرستادگان را دروغ پنداشتند، نادیده به راستی و درستیِ رسالت ایشان گواهی دادند،

 

+ 18 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

26 خدایا، چون بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادی – و درود ما را به ایشان رساندی، بدان سبب که سخنانِ نیکو درباره ی آنان بر زبان ما جاری کردی – بر ما نیز درود و رحمت فرست، که تو بخشنده ی بزرگواری.

 

+ 17 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

25 بر آنان درود فرست؛ چنان درودی که بر کرامت و پاکی شان کرامت و پاکی دیگر افزاید.

 

+ 16 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

24 خدایا، بر آنان درود فرست در آن روز که هر کس با دو فرشته به محشر می آید: یکی می کشاندش و دیگری بر کارهای او گواهی می دهد.

 

+ 15 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

23 و بر فرشتگانِ ساکنِ هوا و زمین و آب، و آنان که کار آفریدگان تو را سامان می دهند و پیوسته نگهبان و همراه ایشان اند.

 

+ 14 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

22 و بر فرشتگانی که نامشان را نیاوردیم و مرتبه ی ایشان را نزد تو نشناختیم و ندانستیم آنان را به چه کاری گماشته ای.

 

+ 13 مهر ماه 98، روز شنبه:

21 و درود فرست بر فرشتگانِ «زبانی» (زبانی ها فرشتگان عذاب اند.) که چون فرمانشان رسد که «بگیرید آن گنهکار را و به زنجیرش کشید و در دوزخ افکنید»، شتاب کنند و بی درنگ او را در آتش اندازند.

 

+ 12 مهر ماه 98، روز جمعه:

20 و آنان که به اهل بهشت می گویند: «سلام بر شما که شکیبایی ورزیدید. دنیا چه سرانجام نیکویی دارد.»

 

+ 11 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

19 و درود فرست بر فرشتگانی که «از فرمان خدا سر نمی پیچند، و به آنچه فرمان داده شوند، عمل می کنند».

 

+ 10 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

18 و بر آن سفیرانِ گران قدرِ نیکوکار، و آن بزرگوارانی که نگهبان و نویسنده ی [کارهای ما] هستند. و درود فرست بر فرشته ی مرگ و یارانش، و منکر و نکیر، و «رومان» (فرشته ای که پیش از نکیر و منکر وارد قبر می شود و سؤال می کند.) که ساکنان گورها را می آزماید، و آن فرشتگان که گرد «بیت المعمور» (خانه ی آباد. خانه ای در آسمان ششم، موازی کعبه، که فرشتگان گرد آن طواف کنند.) طواف می کنند، و بر «مالک» (فرشته ای که کار آتش دوزخ بر عهده ی اوست.) و نگهبانانِ دوزخ، و بر «رضوان» (فرشته ی مأمور بهشت.) و خدمتگزارانِ بهشت.

 

+ 9 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

17 و بر فرشتگانی که آنان را با بلایی ناگوار یا نعمتی گوارا به سوی ساکنان زمین می فرستی.

 

+ 8 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

16 و درود فرست بر فرشتگانی که وزن آب ها و پیمانه ی باران های شدید و بر هم انباشته را به ایشان آموخته ای.

 

+ 7 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

15 و بر آن فرشتگان که برف و تگرگ را همراهی می کنند و با دانه های باران به زمین فرود می آیند، و آنان که نگهبان خزانه های بادند، و کسانی که مراقب کوه هایند تا فرو نریزند.

 

+ 6 مهر ماه 98، روز شنبه:

14 و بر آن فرشته که چون ابرها را براند، بانگِ تندرها به گوش رسد، و چون ابرها به تازیانه ی او به راه افتند، آذرخش ها بدرخشند.

 

+ 5 مهر ماه 98، روز جمعه:

13 و بر آنان که خزانه دار باران و رانندگان ابرهایند.

 

+ 4 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

12 و درود فرست بر آن فرشتگان که وقتی فرمان تمام شدن وعده ی خداوند (یعنی به پایان رسیدن دنیا و آغاز رستاخیز.) فرا رسد، بر کناره های آسمان ها [گوش به فرمان] قرار گیرند.

 

+ 3 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

11 و درود فرست بر آن گروه از فرشتگان که ایشان را ویژه ی خود ساخته ای، و به سبب تقدیس خود، از خوردن و آشامیدن بی نیازشان کرده ای، و در میان طبقه های گوناگون آسمان جایشان داده ای.

 

+ 2 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

10 خدایا، اینک بر ایشان درود فرست. همچنین بر فرشتگانِ روحانی خود، و بر آنان که مقرّب درگاه تواند، و بر آنها که پیامبرانِ تو را از غیب آگاه کنند، و بر امانتداران وحیِ خود.

 

+ 1 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

9 چون به آتش دوزخ بنگرند که چگونه بر گناهکاران دَم بر می آورد و می خروشد، گویند: پروردگارا، تو پاک و منزّهی. و ما تو را آن گونه که شایسته ی توست، پرستش نکرده ایم.
 

+ 31 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:

8 فرشتگانی که از فروتنی دیده برهم نهاده اند و قصد آن ندارند که تو را نگرند؛ سر به زیر افکنده اند و شوقشان به آنچه نزد توست بسیار است؛ شیفته ی آن اند که نعمت های تو را به یاد آورند؛ و ایشان در برابر بزرگی و بزرگواری ات فروتن باشند.

 

+ 30 شهریور ماه 98، روز شنبه:

7 فرشتگانی که از کار خسته نمی شوند تا از آن دلزده شوند، و سختی نمی کشند تا درمانده و سست گردند، و خواهش های دل، آنان را از تسبیح تو باز نمی دارد، و فراموشی که نتیجه ی غفلت هاست، از بزرگداشتِ تو دورشان نمی سازد.

 

+ 29 شهریور ماه 98، روز جمعه:

6 و درود فرست بر آن فرشته که از «امر» تو است (و به امر «کُن» موجود شده، بدون ماده). بر همه ی ایشان و فرشتگانی که فروتر از آنهایند، درود فرست؛ فرشتگانی که ساکن آسمان ها و امانتدار پیغام های تواَند.

 

+ 28 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:

5 و درود فرست بر روح، آن که بر فرشتگان مأمورِ «حجاب ها» گماشته شده است.

(«حجاب ها» از چشم مردمان پوشیده اند و خداوند اجازه ی فهمیدن و دریافتن آنها را نداده است.)

 

+ 27 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:

4 و درود فرست بر جبرائیل که امانتدار وحی توست، و ساکنانِ آسمان فرمانبردار اویند، و نزد تو ارجمند و از مقرّبان درگاه است.

 

+ 26 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:

3 و درود فرست بر میکائیل که در پیشگاه تو والامقام، و در فرمانبرداری ات بلندمرتبه است.

 

+ 25 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:

2 و درود فرست بر اسرافیل، آن فرشته ی صاحب «صور» که چشم به راه اذن و فرمان تو، منتظر است تا با یک دمیدن، مردگانِ خفته در گورها را بیدار کند.

 

+ 24 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:

(دعای سوم / در درود بر حاملان عرش و هر فرشته ی مقرب)

1 خدایا، درود فرست بر حاملانِ عرش خود که در تسبیح تو سستی نمی کنند، و از تقدیس تو دلزده نمی شوند، و از پرستش تو درنمی مانند، و در فرمانبرداری تو، به جای کوشش، کوتاهی نمی ورزند، و در عشق ورزی به تو لحظه ای غفلت نمی کنند.

 

+ 23 شهریور ماه 98، روز شنبه:

26 ای کسی که وعده ی خود را به انجام رسانی و به هر چه گویی وفا کنی؛ ای که بدی ها را تا چندین برابر به خوبی ها دگرگون سازی؛ همانا تو دارای بخشش بزرگ هستی.

 

+ 22 شهریور ماه 98، روز جمعه:

25 افزون بر آنچه به او وعده داده ای که شفاعتش را در حقّ خاندانِ پاک و امّت با ایمانش بپذیری، به او پاداش عطا فرما،

 

+ 21 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:

24 آن گونه که هیچ کس در هیچ مقامی به پای او نرسد، و در هیچ مرتبه ای با او برابر نباشد، و هیچ یک از فرشتگان مقرّب درگاهت و هیچ یک از پیامبرانِ فرستاده ات، نزد تو با او برابری نتواند.

 

+ 20 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:

23 خدایا، او را به پاس رنجی که در راه تو تاب آورده است، تا بالاترین مرتبه های بهشت بالا ببر،

 

+ 19 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:

22 تا این که فرمان تو آشکار گردید و کلمه تو برتری یافت؛ «گرچه مشرکان را خوش نیامد.»

 

+ 18 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:

21 و ناگاه در میانِ منزل هاشان بر آنان تاخت،

 

+ 17 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:

20 با آنان در دلِ خانه هاشان به جنگ پرداخت،

 

+ 16 شهریور ماه 98، روز شنبه:

19 با کافران جنگید، در حالی که با یاری تو خواهان پیروزی بود و با نیروی تو بر ناتوانی خویش چیرگی می جست.

 

+ 15 شهریور ماه 98، روز جمعه:
18 و تمام آنچه را درباره ی دوستانت اندیشیده بود، دریافت نمود.

 

+ 14 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:
17 سرانجام، آنچه را در حقّ دشمنانِ تو خواسته بود، یکسر به دست آورد،

 

+ 13 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:
16 و راهی دیار غربت شد و اقامتگاه و خانواده و سرزمین مأنوس و زادگاه و جای راحت خویش را، یکجا رها کرد تا دین تو را پیروزی و سربلندی بخشد، و از تو در برابر کافران یاری طلب کند.

 

+ 12 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:
15 و خود را به اندرز دادنِ دعوت شدگان به کار گماشت،

 

+ 11 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:
14 و برای اینکه مردم را به آیین تو دعوت کند، رنج ها برد،

 

+ 10 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:
13 و خویشتن را در رساندن پیغام تو خسته کرد،

 

+ 9 شهریور ماه 98، رو شنبه:
12 و با خویشان دشمنی،

 

+ 8 شهریور ماه 98، روز جمعه:
11 و در راه تو با بیگانگان دوستی ورزید،

 

+ 7 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:
10 و دوران را که فرمان تو پذیرفتند و اطاعت کردند، به خود نزدیک ساخت،

 

+ 6 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:
9 و نزدیکان را به دلیل انکار کردنشان از خود براند،

 

+ 5 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:
8 و از بستگانش بُرید تا دینِ تو را زنده بدارد،

 

+ 4 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:
7 و برای خشنودی تو با خاندان خود پیکار کرد،

 

+ 3 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:
6 و در فراخواندنِ مردمان به دین تو، آشکارا با خویشانش درافتاد،

 

+ 2 شهریور ماه 98، روز شنبه:
5 و جسمش را در راه تو در معرض هلاکت و نابودی قرار داد،

 

+ 1 شهریور ماه 98، روز جمعه:
4 زیرا او در انجام دادنِ فرمان تو خود را به رنج افکند،

 

+ 31 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:
3 خدایا، اینک بر محمّد که امانتدار وحی تو و برگزیده ی آفریدگان تو و مخلص در میان بندگان توست، درود فرست؛ او که پیشوای رحمت و قافله سالار نیکی و کلید گنجینه های برکت است؛ 

 

+ 30 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:
2 پس ما را واپسین آفریدگان خود قرار داد و بر خداناباوران گواه گردانید، و به احسانِ خویش، بر آنان که اندک شمار بودند، فزونی بخشید.

 

+ 29 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:
(دعای دوم / از دعای آن حضرت علیه السلام است بعد از این ستودن، درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله)
1 ستایش برای خداست که بر ما منّت نهاد و پیامبر خود، محمد صلی الله علیه و آله، را به سوی ما فرستاد، نه به سوی امّت های پیشین و مردمان گذشته؛ با قدرتی که در هیچ کاری، هر چند بزرگ، در نَمانَد و هیچ چیز را، هر چند کوچک، فرو نگذارد.

 

+ 28 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:
30 ستایشی که با آن در جرگه ی دوستدارانِ نیک بختِ او درآییم، و در صفِ کسانی باشیم که با شمشیرهای دشمنانش به شهادت رسیده اند. بی شک، او سرپرست مؤمنان و نیکوخصال است.

 

+ 27 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:
29 ستایشی که وسیله ای برای رسیدن به اطاعت و بخشایش او، و سببی برای درک خوشنودی او، و دستاویزی برای نیل به آمرزش او و راهی به بهشت او، و پناهگاهی در برابر انتقام او، و آسایشی از خشم او، و پشتیبانی برای فرمانبرداری از او، و بازدارنده ای از نافرمانی او، و مددکاری بر انجام دادن فرموده های او باشد.

 

+ 26 مرداد ماه 98، روز شنبه:
28 شکر و سپاسِ چندین برابر و بی آغاز و انجام، تا هنگامه ی رستاخیز؛ ستایشی که بی اندازه است، و به شمار درنیاید، و پایان نپذیرد، و در آن هیچ گسستی نباشد.

 

+ 25 مرداد ماه 98، روز جمعه:
27 پس به جای هر نعمتی که بر ما و همه ی بندگان درگذشته و زنده ی خود ارزانی داشته است، و به شمار تمام آنچه در علم بی پایان او گنجد، و چندین برابر هر یک از نعمت هایش تا همیشه و دائماً تا روز قیامت، او را سپاس می گوییم؛

 

+ 24 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

26 ستایشی برتر از هر ستایش دیگر؛ به همان اندازه که پروردگار ما، خود، از همه آفریدگانش برتر است.

 

+ 23 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

25 ستایش برای خداست به هر زبانی که نزدیک ترین فرشتگانش و گرامی ترین آفریدگانش و پسندیده ترین ستایشگرانش او را بدان می ستایند.

 

+ 22 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

24 اینک، از ما نگون بخت آن کس است که نافرمانیِ خدا کند، و نیک بخت آن کس که به او روی آورَد،

 

+ 21 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:

23 آیین خداوندی اش در پذیرش توبه ی پیشینیان این گونه نبود. هر چه را تاب آن نداشتیم، از عهده ی ما برداشت، و جز به اندازه توانمان تکلیف نفرمود، و ما را جز به کارهای آسان وانداشت، و برای هیچ یک از ما بهانه ای باقی نگذاشت.

 

+ 20 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:

22 ستایش برای خداست که ما را به راه توبه رهنمون گردید، و از احسانِ او بود که ما بدان راه افتادیم. و اگر از نعمت های او به همین یک نعمت بسنده کنیم، باز هم نعمت دادنش نیکو، احسانش در حقّ ما بس بزرگ، و بخشش او از شمار بیرون است.

 

+ 19 مرداد ماه 98، روز شنبه:

21 آن گاه ما را به کارهایی فرمان داد تا فرمانبرداری مان را بسنجد، و از کارهایی نهی فهرمود تا سپاسگزاری مان را بیازماید. پس از آن، چون از فرمانش سر پیچیدیم و بر مرکب نافرمانی اش نشستیم، در کیفر دادنِ ما عجله نکرد و در انتقام گرفتن از ما شتاب نورزید، بلکه از سَرِ بزرگواری، با رحمت خود با ما مدارا کرد، و با مهربانی و بردباری بازگشتِ ما را به انتظار نشست.

 

+ 18 مرداد ماه 98، روز جمعه:

20 ستایش برای خداست؛ او که در پیکر ما ابزارهایی برای گشودن و بستنِ اندام ها نهاد، و ما را از نیروهای زندگی بهره مندی داد، و اندام هایی برای کار و تلاش در ما پدید آورد، و از خوردنی های پاک و گوارا روزی مان کرد، و با فضل و بخشش خود ما را توانگر ساخت، و با نعمت خویش سرمایه مان بخشید.

 

+ 17 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

19 ستایش برای خداست که دَرِ نیاز را، جز به درگاه خویش، از همه سو بر ما بست؛ حالا چگونه سپاس او را گزاریم؟ کی توانیم از عهده ی شکرش به در آییم؟ نه، کی توانیم؟

 

+ 16 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

18 و ما را بر همه ی آفریدگان برتری بخشید و بر آنان چیرگی داد. پس اینک هر آفریده ای به توانایی او فرمانبردار ماست، و به یاری او در اطاعت ما ناچار.

 

+ 15 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

17 ستایش برای خداست؛ او که زیبایی های آفرینش را برای ما برگزید، و روزی های پاک و نیکو را به سوی ما روان گردانید،

 

+ 14 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:

16 ستایشی که ما را با فرشتگان مقرّب او همنشین سازد، و در سرای جاویدی که پیوسته باقی است، و در جایگاه پُر نعمتی که هرگز دگرگون نشود، ما را با پیامبرانی که فرستاده همدوش و همنفس گرداند.

 

+ 13 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:

15 ستایشی که ما را از آتش دردناک خدا برهاند و در کنار بخشش همواره اش بنشاند.

 

+ 12 مرداد ماه 98، روز شنبه:

14 ستایشی که در روز خیره شدن چشم ها از ترس قیامت، دیدگان ما بدان روشنی گیرد، و آن گاه که عدّه ای سیه روی گردند، ما بدان روسپید شویم.

 

+ 11 مرداد ماه 98، روز جمعه:

13 ستایشی نوشته شده در کارنامه ی ما که تا «اعلی علیّین» بالا رود و فرشتگان مقرّب خدا بر آن گواهی دهند.

 

+ 10 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

12 ستایشی که به سبب آن، تیرگی های برزخ بر ما آشکار، و راه رستاخیز هموار شود، و در روزی که «هر کس به سزای خود برسد و بر کسی ستم نرود»، و در «روزی که هیچ دوستی به کار دوست خود نیاید و هیچ کس به یاری دیگری نشتابد»، ما در پیشگاه گواهان (فرشتگان و پیامبران و امامان علیهم السلام) بلندمرتبه شویم.

 

+ 9 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

11 ستایشی که با آن در حلقه ی ستایشگرانش در آییم، و به یاری آن پیشی گیریم از همه آنان که در طلب خشنودی و بخشایش او پیش افتاده اند.

 

+ 8 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

10 ستایش برای خداست که خود را به ما شناسانید، و شیوه ی سپاسگزاری از خود را به ما آموخت، و درهای علم به پروردگاری اش را به روی ما گشود، و ما را به اخلاص ورزیدن در توحید خود رهنمون ساخت، و از انحراف و شک در ذات مقدس خود نگاه داشت.

 

+ 7 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:

9 در این صورت، از مرزهای انسانی برون می افتادند و در وادی حیوانی پای می نهادند، و آن گونه می شدند که خدا در کتاب استوار خود فرمود: «آنان مثل چارپایانند، نه بیش تر، بلکه از چارپایان نیز گمراه تر.»

 

+ 6 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:

8 ستایش برای خداست که اگر در برابر آن همه نعمتِ پیاپی که بر بندگانش فرستاد، ستایش خود را به ایشان نمی آموخت، از نعمت هایش بهره می جستند و او را سپاس نمی گفتند، و از روزی اش گشایش می یافتند و شکرانه ی آن را به جا نمی آوردند.

 

+ 5 مرداد ماه 98، روز شنبه:

7 و این، نشانِ دادگری اوست. نام های او پاک و بی نقص است، و نعمت هایش بر همه آشکار. «از آنچه می کند، بازخواست نشود، در حالی که آنان بازخواست شوند.»

 

+ 4 مرداد ماه 98، روز جمعه:

6 سپس برای زندگی اش پایانی مشخّص و زمانی معیّن قرار داد که با روزهای عمرش به سوی آن گام برمی دارد، و با سال های روزگار خویش بدان نزدیک می شود؛ تا چون واپسین گام ها را بردارد و عمرش به سر آید، جان او را بستاند و به سوی پاداش بسیار یا عذاب وحشتبار خود روان سازد، «تا آنان را که بد کرده اند، به سبب کردارشان، سزا دهد، و آنان را که نیکی کرده اند، جزا بخشد»؛

 

+ 3 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

5 برای هر یک از آنان روزی ای معلوم و به اندازه قرار داده است؛ آن گونه که هیچ کس نتواند از آن کس که خدا فراوان به او داده، چیزی بکاهد، و به آن کس که اندک به او بخشیده، چیزی بیفزاید.

 

+ 2 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

4 آن گاه ایشان را به راهی که می خواست رهسپار کرد، و به جادّه محبّت خود روان گردانید. آفریدگان نتوانند از حدّی که خدا برایشان مقرّر ساخته است، قدمی پیش و پس بگذارند.

 

+ 1 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

3 آفریدگان را به قدرت خود آفرید، و به خواستِ خویش بر آنان جامه ی هستی پوشید.

 

+ 31 تیر ماه 98، روز دوشنبه:

2 او که دیده ی بینندگان از دیدنش فرو مانَد، و اندیشه ی وصف کنندگان ستودنش نتواند.

 

+ 30 تیر ماه 98، روز یکشنبه:

(دعای یکم / از دعای آن حضرت علیه السلام آنگاه که به دعا آغاز می کرد و نخست خدای عز و جل را می ستود و ثنا می گفت و عرضه می داشت:)

1 ستایش خدایی را که اوّل است بی آنکه پیش از او اوّلی باشد و آخر است بی آنکه پس از او آخری باشد.